Психологічна служба школи

У системі освіти діє психологічна служба, що забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяє створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань закладів освіти.

Кадровий склад служби

Практичний психолог - Герасимова Юлія

Соціальний педагог - Степанова Олена

освіта - повна вища, кандидат педагогічних наук (13.00.07 – теорія і методика виховання), доцент ВАК соціальної педагогіки та соціальної роботи, стаж роботи за фахом 32 роки, у цьому закладі з 2020 року

Сторінка соціального педагога

Психологічна служба працює за напрямками, що включають роботу з учнями, їх батьками та педагогічними працівниками. Мета даної діяльності - створення сприятливих умов для розвитку і соціалізації, психологічного комфорту і безпеки здобувачів освіти.

Для реалізації цієї мети здійснюються наступні види робіт:

1) Психодіагностична включає організацію комплексного соціально-психологічного дослідження, яке потребує ґрунтовного аналізу та інтерпретації отриманих результатів. На підставі результатів психодіагностичних досліджень робиться висновок про доцільність подальшої корекції або консультаційної роботи.

2) Консультативна, яка полягає у професійному вирішенні тих проблем, з якими звертаються до психолога та соціального педагога.

3) Психокорекційна робота спрямована на розвиток здібностей, формування особистості учня, подолання негативних явищ у навчальному закладі, в сім'ї, соціальному оточенні.

4) Профілактична та просвітницька робота спрямована на попередження, запобігання правопорушенням, насиллю серед неповнолітніх, навчання конструктивного розв'язання конфліктів, орієнтацію на здоровий спосіб життя, психологічну просвіту батьків.

Служба активно співпрацює з з центром соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, службою у справах дітей, відділом ювенальної превенції тощо.

Психологічна служба здійснює:

 • Психосоціальний супровід розвитку дитини.

 • Психосоціальний супровід процесу адаптації першокласників та п'ятикласників до шкільного життя.

 • Психосоціальний супровід розвитку підлітків (діагностика особистісних рис та якостей, особливостей характеру, стимулювання саморозвитку та самовиховання, консультування з особистісних проблем, тематичні бесіди, навчальні заняття, тренінги, психологічна допомога в кризових ситуаціях).

 • Психосоціальний супровід дітей з особливими освітніми потребами.

 • Допомогу в професійному самовизначенні старшокласників.

 • Виявлення дітей з виявами девіантної поведінки (діти, що мають труднощі в навчанні, поведінці; емоційні розлади).

 • Розробку рекомендацій та порад батькам, вчителям, учням.

 • Психологічну діагностику важковиховуваності та акцентуації характеру.

 • Розробку програм педагогічної та психологічної корекції неадекватної поведінки.

 • Профілактику правопорушень.

 • Орієнтація учнів на здоровий спосіб життя.

 • Попередження суїцидної поведінки.

 • Пошук шляхів оптимізації навчально-виховного процесу.

 • Врегулювання конфліктних ситуацій.

 • Роботу з обдарованими дітьми.

 • Роботу з дітьми різних категорій (сиротами, напівсиротами, з малозабезпечених сімей, з багатодітних сімей, що постраждали від аварії на ЧАЕС...)