Zajęcia codzienne i dodatkowe

ZAJĘCIA EDUKACYJNE (zgodne z MEN)

Wychowawcy grup, realizują podstawę programową w godzinach od 9:00 do 12:00.

JĘZYK ANGIELSKI

Prowadzony jest codziennie. Nasz Punkt Przedszkolny to Akredytowane Centrum Metody Teddy Eddie.

Zajęcia w cenie czesnego.

LOGOPEDIA

Zajęcia z Logopedą raz w tygodniu po 30 min/grupę. Diagnoza Logopedyczna na początku przyjęcia Dziecka do Punktu Przedszkolnego.

Zajęcia indywidualne z Logopedą możliwe do przeprowadzenia w placówce, po diagnozie.

Zajęcia w cenie czesnego.

ZAJĘCIA SPORTOWE PRZEDSZKOLE I PIŁKA

Głównym celem programu „Przedszkole i Piłka” jest kształtowanie u przedszkolaków zainteresowania ruchem i kulturą fizyczną, zaspokojenie potrzeby spontanicznej aktywności fizycznej, a także przygotowanie do podejmowania regularnego podejmowania ruchu teraz i w późniejszych latach. Sprzyja to ogólnemu rozwojowi dzieci, co przydaje się w codziennym życiu teraz i w przyszłości, ale także przy ewentualnym uprawianiu sportu w późniejszym wieku. Taka forma działania jest także mentalnym przygotowaniem dziecka do aktywności fizycznej i działania w grupie.

Zajęcia w cenie czesnego.

ZAJĘCIA KULINARNE

Zajęcia prowadzone są raz na dwa tygodnie.

Zajęcia w cenie czesnego.

AKCJE CHARYTATYWNE

Uwrażliwianie dziecka na dzielenie się, pomoc innym. Bierzemy udział w różnych akcjach np. Paczka dla schroniska dla zwierząt na zimę.

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

Festyny, pikniki, spartakiady rodzinne, wyjścia do figloraju, wizyty ciekawych ludzi.

WYCIECZKI

Do:

  • teatru,
  • groty solnej
  • figloraju
  • muzeum
  • i wiele innych