Plan dnia w Punkcie Przedszkolnym MISIOWO

6:00-9:30 Początek dnia, dzieci przychodzą do punktu przedszkolnego. Praca indywidualna z dziećmi, rozmowy. Swobodne zabawy według zainteresowań dzieci.


8:30-9:00 Pierwsze śniadanie. Czynności higieniczne. Obserwacja zachowań i umiejętności dzieci.


9:30- 12:00 Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka: społecznej, przyrodniczej, zdrowotnej, językowej, matematycznej, plastycznej, technicznej, słuchowej, muzycznej i ruchowej, realizacja podstawy programowej zgodnej z MEN. Zajęcia dodatkowe: język angielski (5 razy w tygodniu), logopedia (1 raz w tygodniu), zajęcia sportowe z piłką (1 raz w tygodniu) spacery oraz zaplanowane wcześniej wycieczki.


10:30 Drugie śniadanie. Czynności higieniczne.


12:00 Obiad z dwóch dań. Czynności higieniczne.


12:30-14:30 Leżakowanie, zajęcia edukacyjne (plastyczne, muzyczne,sportowe, spacery, wycieczki)


14:30 Podwieczorek. Czynności higieniczne.


15:00-17:30 Utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności. Praca pod kątem indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci, realizacja pomysłów dzieci. Kontakty indywidualne. Rozchodzenie się dzieci do domu, gry i zabawy w grupach