งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ครั้งที่ 31 ระดับภาค ภาคเหนือ

ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ใบสมัครประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน

หมายเหตุ : ใบสมัครใช้สมัครทุกประเภททักษะ

เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2562และ2563