Välkommen till SILKprovtagning!

OBS! Deadline för sista rapportering av provsvar för is och produkter riktade till barn är förlängt till 31 maj 2021.

Provtagningsplanen för 2021 finns nu att läsa!

Anmälan för årets provtagning görs på länken nedan:

https://fm.webforum.com/miljosamverkan/form.asp?sid=489350316


Är du intresserad av att delta, samarbeta eller har frågor/förslag till provtagningsgruppen?

Hör gärna av dig till oss via silkgrupp@silkprovtagning.se