Förslag på fördelning av antal prover

OBS! tryck på pilen ”öppna spreadsheet” uppe i högra hörnet för att kunna redigera i dokumentet

Fördelning av antal prover 2021

Kopia av Fördelning av prover 2021.xlsx

Fördelning antal prover 2020

Fördelning av prover StockholmsLän2020