PROVTAGNINGSPLAN

för Samverkan inom livsmedelskontrollen i Stockholmsregionen

Nästa planeringsmöte är

Tisdag 27 augusti kl 9-12 på Lidingö

Under mötet kommer vi att planera provtagning för år 2020

Är du intresserad av att delta, samarbeta eller har frågor/förslag till provtagningsgruppen?

Hör av dig till oss via silkgrupp@silkprovtagning.se