Välkommen till SILKprovtagning!

Nästa planeringsmöte är:

i september i Botkyrka

Är du intresserad av att delta, samarbeta eller har frågor/förslag till provtagningsgruppen?

Hör av dig till oss via silkgrupp@silkprovtagning.se