Україна і українці: нам є ким пишатись

Мета проекту:

виховання гармонійної особистості, яка володіє глибоким розумінням громадянського обов’язку,

сучасним мисленням на засадах базових

соціальних цінностей суспільства,

соціально-значущих якостей особистості,

її компетентності і готовності до вияву

відповідальної громадянської позиції і патріотизму.


Завдання проекту:

1.Утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних

цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного

минулого України.

2. Формування гуманістичної моральності як базової основи

громадянського суспільства; культивування кращих рис

української ментальності.

3. Формування національної свідомості через розвиток почуття

гордості за свою землю, свій народ.

4. Розвивиток ІТ компетентності .

5.Розвивиток медіаграмотністі.

6. Створення умов для усвідомлення взаємозв’язку між

індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною

відповідальністю.