ProLEA

Vojnik

Na naši šoli vseskozi iščemo načine, kako bi lahko svoje delo izboljšali, omogočili učencem, da učinkoviteje pridobivajo in poglabljajo znanja ter se oblikujejo v odgovorne osebnosti , ki bodo znale odgovoriti na vedno nove izzive. Zavedamo pa se, da se moramo znati na nove izzive odzivati tudi učitelji, zato smo se z veseljem odzvali vabilu, da se pridružimo projektu ProLea, tj. professional learning. Projektu, ki je namenjen razvijanju in vpeljevanju novih metod v učiteljevo delo s pomočjo izmenjave izkušenj različnih praks evropskih partnerjev.