NASZE PROJEKTY

ZESPÓŁ SZKÓŁ

IM. MARKA KOTAŃSKIEGO

PREZENTUJE:

ROK SZKOLNY 2021/2022


Zaprzyjaźnij się z Kropką

Historię Vashti i jej kropki zna coraz więcej uczniów. Sprawiliśmy,że kolejni uczniowie dostrzegli, jak wielka siła tkwi w nich samych oraz jak wiele mogą czerpać od swoich kolegów i koleżanek.Razem odkryliśmy, że ogromną frajdą jest łączenie kropek, budowanie relacji i edukacyjnych przyjaźni.

NAGRODZONY eTwinning Quality Label


TAK OBCHODZILIŚMY

DZIEŃ KROPKI 2021

A o to nasz wkład w projekt eTwinning - zadanie to było naszym pomysłem i to my byliśmy koordynatorami współpracy

URATUJ ZIEMIĘ!- edukacja i integracja w ekologii

Projekt ma za zadanie podnieść świadomość uczestników na rzecz racjonalnego korzystania ze środowiska i zasobów przyrodniczych wrażliwych na działalność człowieka, ma uczulić na piękno i kruchość przyrody oraz uzmysłowić młodym ludziom ich znaczenie w środowisku społecznym i przyrodniczym, ma sprzyjać ochronie zdrowia. Przedsięwzięcie ma służyć społeczeństwu poprzez organizacje zajęć, imprez, kampanii. Uczniowie zdobędą wiedzę z różnych dziedzin ekologii i nauczą się zmieniać swoje nawyki na rzecz naszej planety.

Web 2.0 i TIK - narzędzia do współpracy i współtworzenia

Podczas realizacji projekty uczestnicy nauczą się praktycznego korzystania z narzędzi i aplikacji ułatwiających współpracę, współdziałanie i współtworzenie. Umiejętności te uczniowie wykorzystają w nauce, zabawie i w przyszłości również podczas realizacji innych projektów etwinning.

Sanktuaria w mojej Małej Ojczyźnie

Projekt skierowany jest do uczniów zainteresowanych dziedzictwem najbliższej okolicy. Będziemy budzić ducha patriotyzmu lokalnego i w szerszej perspektywie zgłębiać znajomość Sanktuariów. Ważnym zadaniem będzie pobudzenie zamiłowanie do pielgrzymowania, pogłębianie wiedzy religijnej oraz rozwój duchowy.

Genial.ly projekt - MISJA: EKO PLANETA

Genial.ly Projekt - ECO PLANET'S MISSION

Projektowanie interesujących wizualnie, interaktywnych treści. Zakłada tworzenie prezentacji, obrazków, quizów, infografik, przewodników i filmów. Głównym celem projektu jest doskonalenie uwagi, pamięci, spostrzegawczości, kreatywności i umiejętności współpracy.

KARTKA DLA POLSKI 2021

Kolejna odsłona cyklicznego projektu, w którym chcemy uczcić polskie święto narodowe i ponad 100 lat niepodległości kraju - Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada. Zespoły tworzą papierowe lub cyfrowe (wykonane w dowolnym programie graficznym) karty z życzeniami dla Polski z okazji tego ważnego święta.