„Wszechstronny uczeń – na drodze do lepszej przyszłości”

Projekt nr RPLD.11.01.02-10-0038/18

współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

na lata 2014-2020.