projekt drzewa

Drzewa w rejonie Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu