Javno snemanje proslave z zborčkom Radia RŠ in sodelujočo publiko v parku pred Cukrarno, Ambrožev trg, ob 15. uri:
Sodelujoče občinstvo in  

Zborček RŠ: Pia Nikolič, Urška Škerl, Hana Brečko Simšič, Nejc Bahor, Jurij Podgoršek, Lovrenc Rogelj, Mihael Verk, Marko Košnik 
in pridruženi sodelavci RŠ

Govoreči boben: Dré A. Hočevar

Zvočno snemanje: Samo Pavlica - Linč s tehnično službo RŠ
Video snemanje: Zala Klančnik, Amadej Petan - RTVŠ

Program proslave
javnega snemanja
javne vaje

Igriva glasovna podajanja in ponavljanja zlogov v zboru in posamič so primerna "za vse nas"; izjeme in izjemne, nepuslušne in tiste brez posluha, za vnaprej pripravljene in slučajno mimoidoče, za otroke in neslovensko govoreče občinstvo.

Prinesite in uporabite dlančnike in ostale snemalne naprave!

A - nevokalno glasovanje (od svojskega do usklajenega in nazaj do razpuščenega)
- tleskanje z jezikom, cmokanje, poprdavanje z ustnicami: zvočnost in odmevnost ustne votline
- p'panje: izvabljanje glasov s proženjem ustnic in hitrega izstiskanja zraka zgolj s šobljenjem ličnic
- c'canje: zgolj z jezikom od zob naprej po ustnem nebu in nazaj
- zvočenje z vsisavanjem zraka s priprtimi ustnicami in odprtimi usti
- vokaliziranje zgolj z izdihovanjem in pihanjem do žvižganja

B - sičniško in šumniško izpihovanje, ritmiziranje s konsonanti, mrmranje in brundanje
- ssssss-šššššš-janje do ppppp-janja
- ritmiziranje z nezvenečimi (trdimi) konsonanti (t k p) s postopnim dodajanjem spektra samoglasnikov (ta te ti to tu, ka ke ki ko ku, pa pe pi po pu)
- ritmiziranje z nezvenečimi (mehkimi) in zvenečimi konsonanti (f č h - m n z) s postopnim dodajanjem spektra samoglasnikov
- mrmranje, brundanje, omanje

C - prepevanje vokalov od bioakustičnih samouglasitev posameznic - posameznikov do skupinskih uglasitev
- petje navznoter z zapiranjem ust in nosne votline (bioakustična osebna uglasitev) v trebušnem, prsnem in naglavnem prekatu
- odprto petje iz osebnih uglasitevenih leg do iskanja skupnega tona (osrednji ton prisotne skupnosti) in nazaj v osebne lege
- neskončna skupna pljuča: prisotni izvajamo v zgornji alineji opisano prepevanje s podajanjem sape (izmenični vdih in izdih) med dvema in med tremi "skupinami" - prostorsko razmejeni v zborovskem krogu
- glisandi (svojsko in usklajeno zavijanje navzgor, zavijanje navzdol, navzgor - navzdol, navzdol - navzgor) z vzdrževanjem in pretapljanjem v spektru samoglasnikov

D - zborovsko zlogovanje (od svojskega do usklajenega in nazaj do razpuščenega)
- zborovsko ritmiziranje s prvimi zlogi, ki jih lahko izgovorijo otroci: ma me mi mo mu - pa pe pi po pu - ba be bi bo bu - ta te ti to tu - amam - ata
- skupinsko in osebno podajanje in povzemanje zgoraj naštetih zlogov (igrica telefon, kroženje in razprševanje zlogov v krogu zbrane publike)

E - skupinsko recitiranje zlogov, besed, verzov in zlogovnih matrik (klic in odgovor - po zlogih in verzih) izbranih iz pesmi Josipa Murna Aleksandrova, Dragotina Ketteja, Srečka Kosovela in iz manifestov Ferda Delaka in Avgusta Černigoja / pospremljeni z recitacijami citatov iz tekstov nad zborovsko podlago s strani izbranih špikerjev - govorcev iz vrst Radia Študent.

F - različne oblike ploskanja in tleskanja, tapkanja po telesu in (različno našobljenih) licih, poskakovanje
___

Iz snemanj pridobljeni zvočni odlomki in vzorci bodo osnova za radijsko igro, ki jo bomo premierno predvajali na RŠ, preko spleta pa bodo dostopni pod "creative commons" licenco.