Освітній проект

"Потенціал наукових досліджень"

Метою освітнього проекту «Потенціал наукових досліджень» (далі - проект «Потенціал НД») є поширення серед педагогічної спільноти сучасних наукових доробків учених, яким із відповідної галузі знань (науки) й спеціальності присуджено науковий ступінь доктора наук, доктора філософії (кандидата наук) за наукову новизну одержаних результатів дослідження, що стосуються модернізації освітнього процесу в різних складниках системи освіти.