Dezvoltarea competențelor digitale la elevi (DCDE)

Competența digitală, o abilitate esențială pentru profesori și elevi în secolul XXI

Scopul

Colaborarea la nivel transnațional/instituțional, în vederea responsabilizării elevilor pentru utilizarea eficientă și în siguranță a internetului, educării atitudinilor sociale/economice/culturale ale tinerilor, promovarea învățării reciproce și schimbului de experiență.

Obiectivele

  1. Responsabilizarea elevilor pentru utilizarea eficientă și în siguranță a internetului, respectând neticheta.

  2. Dezvoltarea competențelor digitale la elevi, prin crearea produselor digitale creative, cu respectarea dreptului de autor.

  3. Motivarea elevilor pentru studierea disciplinei informatica și lansarea ideilor inovatoare, aplicând competențele și abilitățile de la unitățile de curs.

  4. Dezvoltarea gândirii critice și a creativității prin intermediul capacității de a identifica soluții și colaborare.

  5. Valorificarea resurselor educaționale gratuite oferite de Biblioteca digitală Educație online www.educatieonline.md.

  6. Dezvoltarea la elevi a competențelor de comunicare în mediul online/offline;

  7. Prevenirea bullying-ul virtual sau cyberbullying-ului în școală și diminuarea efectelor negative ale acestuia.

  8. Reducerea impactului negativ al izolării sociale impuse de pandemie.