Przeciwko przemocy seksualnej do Strasburga

8 marca w Dzień Kobiet dajemy Wam szczególny prezent: 

ogłaszamy nasz nowy program prawny: "Przeciwko przemocy seksualnej do Strasburga". 

Chcemy sprawy osób pokrzywdzonych przemocą seksualną skierować do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) w Strasburgu.

Program będzie trwał od 8.03 do 31.12.2024

Program jest bezpłatny - wszystkie koszty związane z analizą dopuszczalności skargi, jak też zgłoszeniem skargi do ETPCz ponosi Feminoteka. Sprawy prowadzić będzie Agata Bzdyń, radczyni prawna, od wielu lat współpracująca z Feminoteką.

Feminoteka poszukuje spraw, które: 

1) dotyczą przestępstwa zgwałcenia prowadzonych w zakresie art. 197 §§ 1-5 kodeksu karnego

2) zakończyły się prawomocnym umorzeniem postępowania na etapie postępowania przygotowawczego i oddaleniem zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania przez sąd lub prawomocnym uniewinnieniem oskarżonego przez sąd po przeprowadzeniu postępowania przed sądem z powodu braku znamion przestępstwa lub braku dowodów dostatecznie uzasadniających popełnienie przestępstwa;


3) zakończyły się prawomocnym umorzeniem postępowania na etapie postępowania przygotowawczego i oddaleniem zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania przez sąd lub prawomocnym uniewinnieniem oskarżonego przez sąd po przeprowadzeniu postępowania przed sądem nie później niż 3 miesiące od wydania przez sąd postanowienia o oddaleniu zażalenia na umorzenie postępowania przez prokuraturę lub postanowienia Sądu Najwyższego w sprawie uznania kasacji oskarżycielki posiłkowej lub prokuratora wniesionej na niekorzyść oskarżonego i otrzymania przez oskarżycielkę posiłkową postanowienia sądu.

Zasady kierowania spraw do Trybunału są bardzo ściśle określone. Dlatego zanim zgłosisz się do naszego Programu, przeczytaj REGULAMIN, w którym szczegółowo piszemy o zasadach przyjęcia do Programu. 

Osoby zgłaszające się, będą proszone o udział w obowiązkowej godzinnej konsultacji osobistej lub online ze wskazaną przez Feminotekę psycholożką, aby ustalić potrzeby w zakresie wsparcia psychologicznego.

Feminoteka zobowiązuje się do objęcia osób zgłaszających się wsparciem psychologicznym w związku z programem.

Jeśli masz pytania, napisz na adres prawniczka@feminoteka.pl

DOKUMENTY PROGRAMU:

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK NR 1 Pełnomocnictwo dla Feminoteki

ZAŁĄCZNIK NR 2 Pełnomocnictwo na wzorze określonym przez ETPCz


regulamin programu _prawnego.pdf
załącznik nr 1 Pelnomocnicwo.pdf
Załącznik nr 2 ETPCz formularz skargi.pdf

OBOWIĄZEK ZACHOWANIA TAJEMNICY, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (wyciąg z Regulaminu)

FUNDACJA FEMINOTEKA

ul. K. Guderskiego 3/96

03-982 Warszawa

KRS: 0000242885

KONTAKT:

e-mail: fundacjafeminoteka@gmail.com

Telefon: 695 223 184

Koordynatorka Programu Prawnego: jolantag@feminoteka.pl