Професійний розвиток працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Шановні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти!

Реалізація Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» передбачає необхідність підготовки кваліфікованих робітників як активних суб’єктів професійної діяльності. Вони мають володіти високим рівнем професійної кваліфікації, бути здатними до використання нових виробничих технологій, готовими будувати й реалізовувати успішну професійну кар’єру.

Нині класична форма здобуття освіти переживає кризу майже в усьому світі:

  • через нездатність забезпечити бажаючим можливість отримання необхідної освіти (територіальність);

  • відставання одержаних знань від рівня розвитку технологій (консерватизм);

  • низьку адаптивність систем освіти до нових соціально-економічних вимог (інертність);

  • обмеженість умов, що існують в конкретному освітньому закладі (локальність).

Унаслідок цього все більшої популярності набуває навчання з технологіями дистанційного навчання, що дає змогу:

1) охопити освітнім процесом більше осіб;

2) підвищити ефективність підготовки кадрів на місцях;

3) проводити навчання в прискореному темпі, у будь-який час та при менших затратах.

Нормативні засади національної системи дистанційної освіти визначаються Концепцією розвитку дистанційної освіти в Україні, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Програмою розвитку системи дистанційного навчання, Положенням про дистанційне навчання та ін. (Професійно-технічна освіта: інформаційно-аналітичні матеріали за результатами констатувального етапу досліджень / За наук. ред. В. О. Радкевич, М. В. Артюшиної. Київ. 2017. 147 c. ).

З метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти у дистанційній формі навчання створено цей сайт.

Запрошуємо Вас до співпраці з відділом координації професійного розвитку працівників закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.