VI Усеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ: ТРАДИЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ПРАКТИКИ»

Програма конференції

Сучасний стан та перспективи формування громадянської культури у системі освіти України

Іванюк Ірина ВПРОВАДЖЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ПРОСВІТИ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

Костенко Ольга ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ У СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ

Нестеренко Оксана ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Рудецька Алла НАЦІОНАЛЬНО- ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗАКЛАДУ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Снагощенко Леся ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Федоренко Андрій СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИМетодологічні та методичні основи формування громадянської культури у післядипломній освіті

Беценко Тетяна СПЕЦКУРС „ЛІНГВІСТИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО” ЯК ГРУНТ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

Лебедик Леся МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЛЯ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ 

Сударева Галина РОЗВИТОК КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА ВЧИТЕЛІВ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Чух Ганна УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ ЗВ'ЯЗКИ У ЗМІСТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІНТрадиційні та інноваційні технології формування й розвитку громадянської культури 

в умовах нової української школи

Бриченко Аліна ТРАДИЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ Й РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Гиря Олексій РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

Гур’янова Тетяна ТРАДИЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ Й РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ НУШ У ВЕЛИКОЧЕРНЕЧЧИНСЬКОМУ ЗЗСО СМР

Лойченко Інна ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Луценко Світлана, Єфремова Галина ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ

Пінчук Діана РОЛЬ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ У РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ: ВІД ТРАДИЦІЙ ДО ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ

Стрельніков Віктор ІНТЕНСИВНА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИОрганізаційно-педагогічне та психологічне забезпечення інноваційного розвитку громадянської культури на засадах компетентнісного підходу в освіті

Запорожченко Лариса ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА БАТЬКІВ, ЯК ОСНОВА СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ

Гарбуз Валерія ВРАХУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ВІДМІННОСТЕЙ ДІТЕЙ З ПСИХОФІЗИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

Забєліна Вікторія «ЕКОЛОГІЧНА СТЕЖИНА» ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДОШКІЛЬНЯТ ІЗ ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ

Івашина Людмила, Владимирова Валентина МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЖІНОЧОЇ ПРОЗИ

Копиця Наталія КОРЕКЦІЙА СПРЯМОВАНІСТЬ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Красько Тетяна РОЛЬ СЮЖЕТНО- РОЛЬОВОЇ  ГРИ У ПСИХІЧНОМУ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКА

Перлик Вікторія ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Прядко Любов ДИТИНА З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ТРУДНОЩАМИ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Савченко Ірина, Юрова Олена, Ємець Вікторія, Савченко Ярослав   СТВОРЕННЯ АВТОРСЬКИХ АВТЕНТИЧНИХ КОЛЕКЦІЙ ОДЯГУ УПРОДОВЖ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЗІ СТВОРЕННЯ STEAM-ЦЕНТРУ У КРИВОРІЗЬКОМУ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОМУ ЦЕНТРІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Ткаченко Світлана ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ  Інфо-медійна грамотність як складова громадянської культури в новій українській школі

Бабенко Ірина ІНФО-МЕДІЙНА ГРАМОТНІСТЬ, ЯК СКЛАДОВА ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

Мироненко Ігор ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Демократичне середовище, демократичне врядування і партнерство з громадою закладу освіти як чинники формування громадянської культури

Гамалій Ірина ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ, БАТЬКІВЩИНИ, ДЕРЖАВИ, НАЦІЇ В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Іванченко Ольга «РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!» (РОБОТА ВОЛОНТЕРСЬКОГО ЗАГОНУ «ТУРБОТА»  У ВИРІШЕННІ НАГАЛЬНИХ ПОТРЕБ ГРОМАДИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ)

Куришко Аліна ДЕМОКРАТИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

Панченко Тетяна  ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УМОВА НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Рябоконь Жанна РОЛЬ ВОЛОНТЕРСТВА У ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Радецька Ірина ШКІЛЬНИЙ ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ В УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДАХ: ВІД ІДЕЇ ДО ПРАКТИКИ

Усенко Наталія ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ