Exemple similare

Această pagină prezintă exemple din alte țări unde sunt în vigoare legi care implementează unul sau mai multe din punctele Proclamației România 2017+.

8. Fără penali în demnitățile și funcțiile publice

Comisia Europeană pentru Democrație prin Lege (Comisia Veneția)

În 30 iunie 2015, Consiliul Europei de la Strasbourg a emis un raport preliminar privind excluderea infractorilor din parlament în diverse țări ale Europei dar și de pe alte continente.

S-au constatat astfel că există diverse restricții de a deține o demnitate sau funcție publică în diverse țări precum Germania, Georgia, Irlanda, Italia, Moldova, Monaco, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Elveția, Cipru, Franța, Malta, Olanda, Marea Britanie, Danemarca, Islanda, Lituania, Letonia, Austria, Albania, Luxemburg, Polonia, Bulgaria, Turcia, Canada, Israel, Chile, Peru, Mexic etc.

În același raport se arată că în România nu există nicio restricție clară, fiind la latitudinea judecătorilor dacă dispun o astfel de măsură ca și pedeapsă complementară (articolele 54, 55, 65 și 66 din Codul Penal).

Documente disponibile:

Cazuri concrete

1. Albania

Albania a implementat în anul 2015 punctul 8 al proclamației: "Fără penali în demnitățile și funcțiile publice. "

"Amendamentele constituționale și Legea nr 138/2015 prevăd că acele persoane care au fost condamnate printr-o hotărâre definitivă, în interiorul sau în afara teritoriului Republicii Albania, pentru unele infracțiuni grave, nu pot candida și nu pot fi aleși ai Parlamentului albanez, primari sau membri ai consiliilor de oraș și, în niciun caz, nu pot avea o funcție care este votată în Parlament, inclusiv funcția de prim-ministru sau membru al Consiliului de Miniștri, sau o funcție care este votată de consiliile județene sau consiliile de oraș. De asemenea, nu pot fi numiți într-o funcție publică. Legea nr 138/2015 prevede interdicția de a fi ales chiar și pentru acele persoane condamnate printr-o decizie nedefinitivă sau expulzate de către o autoritate judiciară a unei alte țări."

(extras din Raportul Anual al Albaniei al Comisiei Europene 2016 - Partea I, septembrie 2015 - mai 2016)


Documente disponibile:


2. Lituania

Punctul 8 al proclamației: "Fără penali în demnitățile și funcțiile publice. " se aplică într-o formă similară și în Lituania.

"Persoanele care execută sau urmează să execute o sentință impusă de instanță cu 65 de zile înainte de alegeri nu sunt eligibile. De asemenea, judecătorii, cetățenii care efectuează serviciul militar, militari din serviciul militar profesionist precum și funcționarii instituțiilor și unităților de stat nu pot candida la alegeri. În plus, o persoană care a fost înlăturată din funcție prin punere sub acuzare nu poate fi aleasă."

(extras de pe www.wikipedia.org)


Documente disponibile:


3. Australia

În Australia punctul 8 al proclamației: "Fără penali în demnitățile și funcțiile publice. " se aplică diferențiat în fiecare district, dar se aplică în toate.

"Legile care limitează capacitatea infractorilor de a se angaja în politică există în fiecare jurisdicție australiană. Acestea variază foarte mult în efectele lor. În Australia de Vest unei persoane condamnată pentru o infracțiune îi este interzisă deținerea unei funcții pentru tot restul vieții sale. În cele mai multe jurisdicții se interzice deținerea unei funcții de către persoane condamnate la închisoare cu condiția ca pedeapsa să aibă o anumită lungime, de obicei, un an sau mai mult. În Queensland condamnări pentru anumite tipuri de infracțiuni, cum ar fi mita politică, împiedică o persoană să candideze pentru o perioadă determinată de timp, chiar dacă pedepsele nu sunt cu executare. Iar în Commonwealth, o persoană nu poate deține o funcție publică dacă este condamnată sau execută pedeapsa pentru o infracțiune pedepsită cu mai mult de un an, legând astfel descalificarea nu numai de pedeapsa reală a persoanei, ci la pedeapsa maximă pentru infracțiunea comisă."

(extras de pe site-ul Guvernului Australiei)