Go to English version
Version française.

Proclamația România 2017+

Când STATUL DE DREPT este în pericol, avem datoria să îl apărăm!

Prin adoptarea unor acte normative arbitrare și contrare intereselor cetățenilor este evident că acest guvern este ostil STATULUI DE DREPT.

Pentru a-l putea apăra, legea trebuie să ne permită nouă, cetățenilor, să intervenim în mod legitim în procesul decizional.

Vrem:

1. Niciun guvern, indiferent de coloratura politică, să nu mai repete vreodată „Ordonanța 13”.

2. Transparență în administrație prin e-guvernare.

3. Avocatul poporului să fie ales direct de cetățeni.

4. Cetățenii să poată sesiza direct Curtea Constituțională.

5. Depolitizarea funcțiilor publice și ocuparea lor doar prin concurs.

6. Membrii Guvernului să nu fie și parlamentari.

7. Eliminarea avizului parlamentar pentru cercetarea penală a guvernanților.

8. Fără penali în demnitățile și funcțiile publice.

Argumente


1. Niciun guvern, indiferent de coloratura politică, să nu mai repete vreodată „Ordonanța 13”.

„Ordonanța 13” este un termen generic care definește orice act arbitrar al autorității statului, fără o fundamentare care să țină cont de realitățile sociale și de consensul general al societății. „Ordonanța 13” înseamnă o inversare a valorilor fundamentale ale statului de drept.


2. Transparență în administrație prin e-guvernare.

E-guvernarea presupune publicarea din oficiu (obligatorie și imediată), pe internet, a tuturor actelor administrative ale instituțiilor finanțate din bani publici.


3. Avocatul poporului să fie ales direct de cetățeni.

Alegerea directă a avocatului poporului de către cetățeni îi conferă acestuia legitimitate și reprezentativitate, oferind astfel cetățenilor și posibilitatea de a-l revoca atunci când acesta își încalcă atribuțiile.


4. Cetățenii să poată sesiza direct Curtea Constituțională.

Controlul de constituționalitate a legilor și ordonanțelor de urgență să se realizeze și la inițiativa directă și neintermediată a cetățenilor, într-un număr de 100.000 de persoane cu drept de vot, similar cu pragul cerut de Constituție pentru o inițiativă legislativă. În aceste circumstanțe, Curtea Constituțională trebuie să aibă prerogativa de a suspenda aplicarea ordonanțelor/legilor asupra cărora a fost sesizată.


5. Depolitizarea funcțiilor publice și ocuparea lor doar prin concurs.

Cu excepția funcțiilor din structurile guvernamentale – care prin natura lor sunt politice –toate celelalte funcții publice să fie ocupate doar prin concurs de competențe, transparent și nearbitrar.


6. Membrii Guvernului să nu fie și parlamentari.

Exercitarea în același timp și de aceeași persoană a unei funcții executive și legislative constituie o încălcare a principiului fundamental de separare a puterilor în stat. Totodată este afectată eficiența exercitării prerogativelor asumate.


7. Eliminarea avizului parlamentar pentru cercetarea penală a guvernanților.

Acest lucru ar reprezenta expresia egalității depline a tuturor cetățenilor în fața legii, indiferent de calitatea acestora. Ne referim strict la cercetarea penală, nu la arest, și la membrii guvernului, nu la parlamentari - care în prezent pot fi cercetați fără aviz.


8. Fără penali în demnitățile și funcțiile publice.

Existența unei condamnări penale afectează credibilitatea demnitarilor și a funcționarilor publici, precum și încrederea în instituțiile publice. Nicio persoană care a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă să nu mai poate candida, respectiv, să nu mai poate fi numită într-o funcție sau demnitate publică. În cazul în care condamnarea apare pe parcursul exercitării mandatului, persoana respectivă trebuie să fie demisă imediat după pronunțarea hotărârii judecătorești. O persoană condamnată penal redobândește dreptul de a ocupa o funcție sau demnitate publică numai după reabilitarea judiciară.

Cine a redactat "Proclamația România 2017+"?

Organizatorii protestelor din mai multe orașe din România au adunat timp de câteva săptămâni cereri din rândul celor care au participat la proteste, dar și a celor care au susținut aceste inițiative. Mai apoi toate ideile au fost adunate și dezbătute pe parcursul mai multor ședințe comune. La stabilirea formei actuale au fost consultate și persoane din domeniul juridic cu cunoștințe temeice de drept și constituționalitate.

Care este scopul? Ce se va întâmpla mai departe cu "Proclamația România 2017+"?

Scopul final al proclamației este să se elaboreze un pachet de legi care să ducă la implementarea măsurilor cerute de cetățeni, astfel încât să fim cu toții siguri că pe viitor nu vor mai exista niciodată abuzuri din partea oficialităților, așa cum s-a întâmplat de exemplu la adoptarea Ordonaței 13 în data de 31 ianuarie 2017. Și nu este vorba doar de Ordonanța 13. Oamenii își doresc o țară liberă în care în toate instituțiile statului să primeze interesele cetățenilor cinstiți, nu intereselor unor persoane corupte.

Proclamația a fost deja înaintată oficialilor printre care și Președintele României. În prezent se strâng semnături pentru ca oamenii să arate că susțin această inițiativă. De asemenea se dezbate conținutul proclamației pentru a fi siguri că ea corespunde cu cerințele tuturor cetățenilor (vedeți secțiunea Dezbatere).