Kto sú priatelia čerpadiel ?

Ľudia, ktorým záleží na tom, aby sa na každú situáciu použilo správne

čerpadlo :

Je okolo toho hotová veda a na to ,aby ste si nemuseli robiť starosti sme tu my.

Priateľ čerpadla by mal byť pri vás už úplného začiatku, teda studne.

Priateľ čerpadla vám povie, že pri narážanej studni je veľa rizík pre kľudné užívanie.

Priateľ čerpadla vám pred vŕtaním studne povie, že je dobré mať vrt aspoň 140mm, urobí seriózne paženie, obsype potrubie, začerpá studňu a dá všetky papiere.

Priateľ čerpadla neuloží povrchové čerpadla na konzoly priamo nad vodu v kopanej studni.

Priateľ čerpadla vám poradí šachtu dostatočne veľkú a odvetranú.

Priateľ čerpadlá vás pri výbere upozorní,že štítkové hodnoty sú väčšinou maximá na konci krivky.

Proste priateľovi čerpadiel ide o to, aby čerpadlo pracovalo s potešením a v správnych podmienkach. Vám sa za to všetko čerpadlo odvďačí dlhoročným fungovaním a pri mnohých ani nebudete, že ho máte.

Čerpadlo k dobrému fungovaniu potrebuje kamarátov : tlakovú nádobu , tlakový spínač, prietokový spínač alebo frekvenčný menič