Program ''Škola ambasador Europskog parlamenta''

zajednoza.eu je paneuropska zajednica koja potiče na aktivno sudjelovanje u demokraciji.

Zajedno možemo pomoći demokraciji da odigra svoju važnu ulogu u Europskoj uniji.


Gostovanje zastupnice u Europskom parlamentu 

Romane Jerković

Ambasadori juniori Prve riječke hrvatske gimnazije i Srednje škole Ivana Meštrovića iz Drniša sudjelovali su 21. svibnja na videokonferenciji sa zastupnicom u Europskom parlamentu. Učenici/e su postavljali pitanja kojima su pokušali doznati više o aktualnim politikama Europske unije, ali i novostima u područjima kojima europarlamentarka posebno djeluje. Raspravili smo novi Zakon u umjetnoj inteligenciji i aktualizirali Konferenciju o budućnosti Europe koja je počela je 9. svibnja, a za cilj ima veću participaciju mladih u donošenju odluka na Europskoj razini. Posebno smo analizirali politike Europske unije u liječenju raka, ali i u borbi protiv pandemije koronavirusa.  Razgovarali smo o programu energetske neovisnosti Europske unije i postizanju ciljeva održivog razvoja. Na kraju smo raspraviti o tome je li se u doba pandemije Europska Unija razjedinila ili udružila? Europarlamentarka je uz konkretne i zanimljive odgovore na pitanja učenika/ca ohrabrila i motivirala učenice i učenike na još aktivniju građansku participaciju. Veselimo se nastavku naše suradnje i još jednom veliko hvala!

EU & Ich

Učenici/ce 2. c i 2. d razreda su na nastavi njemačkog jezika sa profesoricom Draganom Franjić analizirali položaj mladih Europske unije s posebnim osvrtom na iskustva samih učenika. Uz priložene plakate, učenici su izradili i prezentacije o programu Erasmus+ koje možete pogledati ovdje i ovdje. Svoje znanje možete provjeriti i na Kahootu koji su nam pripremili. 

Tjedan solidarnosti

Od 28. travnja do 5. svibnja 2021., ambasadori juniori PRHG i Srednje škole Ivana Meštrovića iz Drniša proveli su akciju solidarnosti čiji je cilj bio naglasiti važnost brige za sebe, druge i okoliš. Što smo naučili i koje smo aktivnosti posebno istaknuli saznajte na poveznici.

Dan Europe

Debata

Povodom dana Europe učenici PRHG i GAM-a debatirali su na tezu ''Europska unija bi trebala biti isključivo ekonomska, a ne politička zajednica''. U debati su nam se pridružili i učenici/e Srednje škole Ivana Meštrovića iz Drniša i iz Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole Zadar. Ovaj je put publika presudila za stranu negacije, ali to nije bilo ni važno. Saznali smo i kritički sagledali brojne aktualnosti o Europskih institucija i aktualnih politika Europske Unije. Veselimo se sljedećoj debati!

Euro u RH

Zajedno sa ambasadorima i ambasadoricama Srednje škole Ivana Meštrovića, Drniš organizirali smo predavanje u kojem su predstavnici/e Hrvatske narodne banke govorili o uvođenju eura u Republiku Hrvatsku i sigurnosti plaćanja putem digitalnih aplikacija. Saznali smo sve o proceduri i rokovima za uvođenja eura i osvijestili važnost osobne odgovornosti kod plaćanje putem digitalnih aplikacija. Predavanju su se pridružili i naši učenici/e koji/e pohađaju izborni predmet Financijska matematika. Detaljnije aktualnosti oko uvođenja eura možete pronaći na internetskim stranicama HNB-a. 

Rodna ravnopravnost

Zašto žene nemaju jednaka prava kao i muškarci? Što Europska unija čini u sprječavanju rodnih razlika? Na ova smo pitanja pokušali odgovoriti na nastavi Njemačkog jezika i Politike i gospodarstva. Kroz analizu povijesnog razvoja ženskih prava u Europskoj Uniji i  s posebnim osvrtom na komparativnu analizu ženskih prava u Njemačkoj i Hrvatskoj raspravili smo što kao društvo moramo popraviti i koje politike poticati da bi bili/e ono što jesmo = jednaki/e. Sadržaje koje smo aktualizirali dodatno možete pogledati na poveznici.

Europa i ''MI''

U okviru rada na ishodima koji su vezani za nastavnu temu ''Identitet'', učenici/e prvih razreda promišljali su i raspravljali osobni i kolektivni identitet u kontekstu Europske Unije. Analizirali su brojne sastavnice identiteta koje grade upravo vrijednosti Europske unije, kako u osobnom kontekstu tako i u kontekstu lokalne i regionalne zajednice u kojoj živimo. Kao zaključak, izradili su zanimljive plakate koje možete pogledati na sljedećoj poveznici. 

''Moj pogled na ciljeve održivog razvoja''

Povodom obilježavanja Europskog tjedna održivog razvoja, udruga ''Odraz'' organizirala je za učenike/ce srednjih škola natječaj ''Moj pogled na ciljeve održivog razvoja''. Kroz likovni rad, učenici/e su trebali prikazati jedan od 17 ciljeva održivog razvoja.  U natječaju je sudjelovalo 211 učenika/ca iz 38 srednjih škola, a zaprimljeno je ukupno 226 radova. Naša učenica Maja Mršić (4.a) nagrađena je za rad “Obrazovanjem do svijetle budućnosti” za cilj održivog razvoja 4. Kvalitetno obrazovanje. Sve nagrađene radove kao i cilj natječaja možete pogledati na poveznici. 


Europska unija i borba protiv korupcije i prijevara

Istraživanje Europske Unije pokazuje da je Republika Hrvatska na začelju kad je u pitanju percepcija i borba protiv korupcije. Na izbornoj nastavi Pravo u svakodnevici raspravili smo načine borbe protiv korupcije i ulogu Europske unije u navedenom. Također,  promislili smo o tome kako mladi ljudi mogu aktivno poticati nekoruptivna ponašanja. Sadržaje koje smo aktualizirali možete pogledati na poveznici,  kao i neke prijedloge  učenika/ca u borbi protiv korupcije. Posebno vas upućujemo da dodatno saznate više o radu Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF). 

Mladi i EU

Na počeku provođenja programa napravili smo malo istraživanje stavova mladih prema Europskoj uniji. Malo je istraživanje pokazalo da se mladi o Europskoj uniji najviše informiraju preko društvenih mreža i u školi. Zadovoljni su činjenicom da je je naša država članica Europske unije, ali nisu dovoljno upoznati s radom njezinih institucija.  Smatraju da bi institucije Europske unije trebale još više ulagati u politike mladih, a posebno na dostupnosti obrazovanja svima. Saznajte više o rezultatima aktivnosti na na poveznici.   

#cijepise

''Cijepljenje je najdjelotvorniji način zaštite od bolesti COVID-19 i najučinkovitiji način suzbijanja širenja pandemije.'' Pogledajte naš promotivni video i dodatno se informirajte o važnosti cijepljenja na poveznici. 


Nejednakost u Europskoj uniji

Istražili smo i raspravili društvenu nejednakost unutar Europske Unije i zaključili kako institucije EU-a moraju uložiti dodatan napor u dokidanju nejednakosti, kako unutar same Unije, tako i izvan nje. U istraživanju nejednakosti  posebno smo se referirali na Europsku zakladu za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound), organizaciji koja istraživanjem pomaže u razvoju bolje socijalne politike, politike zapošljavanja i rada. Također, pokušali smo kroz konstruktivnu kritiku dodatno potaknuti razmišljanje o nejednakosti u EU, a neke radove možete pogledati na poveznici. 

''Zajedno možemo više. S ljubavlju možemo najviše.''

Na inicijativu Caritasa Riječke nadbiskupije i Sisačke biskupije kao i Katehetskog ureda Riječke nadbiskupije i Sisačke biskupije, naša vjeroučiteljica Diana Negovetić organizirala je akciju prikupljanja pomoći potresom pogođenim područjima ''Paket prijateljstva''. Razredi su zajedno sa svojom razrednicom/kom prikupili namirnice koje su potrebne jednoj obitelji u Sisačkoj biskupiji. Unutar paketa napisali su i prigodne poruke podrške i solidarnosti. ''Zajedno možemo više!''

Europska unija i zviždači

Poznato je da zviždači izuzetno doprinose transparentnosti, javnom interesu i razvoju demokracije općenito. Istražili smo kako Europska unija regulira položaj zviždača odnosno analizirali smo direktivu. (EU) 2019/1937 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2019. o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije. Više  o zaštiti zviždača saznajte na poveznici, a na nama je da dobar zakonski okvir prihvatimo i u praksi. 

Sud Europske unije i Europski sud za ljudska prava

Dvije izuzetno važne institucije koje brinu o poštovanju zakona na području Europe. Također, dvije institucije koje izazivaju najviše zabune prema područjima kojima se bave i prostorom na kojem djeluju. Mi smo se bavili upravo navedenim razlikama i posebno istražili Sud Europske unije odnosno sudsku praksu i pravnu stečevinu EU-a. Istražite i vi kratki modul EUR-Lex koji će vam pomoći u lakšem snalaženju u zakonodavstvu Europske unije. 

SOS Rijeka

SOS Rijeka lokalna je udruga civilnog društva koja se bavi zaštitom ljudskim prava odnosno pomoći žrtvama svih oblika nasilja. Predstavnica udruge Mirela Pašić odgovarala nam je na pitanja o važnosti građanskog aktivizma i nevladinih organizacija u razvoju društva. Zanimalo nas je jesu li udruge civilnog društva prepoznate kao ravnopravni akter u donošenju politika, prepoznaju li mladi ljudi važnost civilnog društva odnosno kako motivirati mlade ljude da se aktivno uključe u građansku participaciju? Raspravili smo i o tome što su udruge civilnog društva dobile ili izgubile od ulaska Republike Hrvatske u Europsku Uniju i kako Europska unija pomaže udrugama civilnog društva. Uskoro stavljamo i cjeloviti intervju koji će još bolje prikazati našu suradnju, ali i motivirati vas da budete solidarniji i prepoznate važnost vlastitog djelovanja u zajednici. 

Centar za Tehničku kulturu, Rijeka 

Više od 25 godina CTK Rijeka aktivno doprinosi podizanju razine informatičke i tehničke pismenosti građana i građanki, a posebno je prepoznat njihov rad s društveno isključenim skupinama. Hana Galogaža Lanča nam je razgovoru predstavila neke od brojnih projekata s posebnim osvrtom na programe za darovite učenike. Porazgovarali smo i o tome što je za njihovu udrugu značilo pridruživanje Republike Hrvatske Europskoj Uniji. Aktualizirali smo i projekt u kojem sudjeluje naša Škola -  ''Crowddreaming'' u kojem ''mladi stvaraju digitalnu kulturu (CDDC), a za cilj ima unaprijediti i proširiti na razini Europe dobru praksu u valoriziranju digitalne kulturne baštine kao metodu za inkluzivno učenje i promociju europskih vrijednosti među mladima.''  Cjeloviti intervju stiže uskoro. 


Centar za edukaciju i informiranje potrošača

Tanja Popović Filipović iz Centra za edukaciju i informiranje potrošača održala nam je predavanje o pravima potrošača unutar Europske unije. Saznali smo korisne informacije o tome kako se najprije točno informirati, a onda i što poduzeti u zaštiti navedenih prava.  Učenici su istražili i priručnik ''Srdačno, hrana'' koji informira o prehrambenom otpadu i predlaže načine kako ga izbjeći. 

Kontakt

Frana Kurelca 151 000 Rijekaprhg.eu@gmail.com

Ured u Republici Hrvatskoj

Augusta Cesarca 6 

10000 Zagreb

003851 4880 280 EPZagreb@ep.europa.eu