Matematika

01 Úvod do stereometrie.pdf
02 Volné rovnoběžné promítání.pdf
03 Obrazy těles ve volném rovnoběžném promítání I.pdf
04 Obrazy těles ve volném rovnoběžném promítání II.pdf
05 Základní vztahy mezi body, přímkami a rovinami.pdf
06 Vzájemná poloha dvou přímek.pdf
07 Vzájemná poloha přímky a roviny.pdf
08 Vzájemná poloha rovin.pdf
09 Řezy těles rovinou I.pdf
10 Řezy těles rovinou II.pdf
11 Řezy těles rovinou III.pdf
12 Řezy těles rovinou IV.pdf
13 Řezy těles rovinou V.pdf
14 Průsečnice rovin.pdf
15 Průsečík přímky s rovinou.pdf
16 Další polohové úlohy.pdf