SPRÁVA O ČINNOSTI

Občianskeho združenie Pre rodiny

ZHODNOTENIE ROKU 2017

Na valnom zdromazdeni sa vsetci zucastneni zhodli na pozitivnom hodnoteni predchadzajuceho roka. Cinnosti a aktivity zdruzenia sa stretli so zaujmom oslovenych ucastnikov kurzov a programov. Pripomienky a podnety od ucastnikov sme zapracovali do pripravovanych akcii v roku 2018.

Kvalita programov narasta, ziskavame nove skusenosti z realizacie programov, co priamo vplyva na zvysovanie zaujmu o nase programy. Ale uvedomujeme si, ze kapacitne sme dosiahli svoj strop a nie sme schopni uspokojit vsetky poziadavky zaujemcov.