PREINSCRIPCIÓ CURS

2020-2021

El dia 22 de maig va finalitzar el termini oficial de presentació de sol·licituds de plaça a les escoles bressol. En aquest moment, podeu presentar una sol·licitud fora de termini (FT).

Us informem que les sol·licituds presentades dins el termini establert tenen prioritat respecte a les presentades a partir del dia 22 de maig.