Praha 4 společně

Pojďme spolu do lepších časů!

Praha 4 společně

Pojďme spolu do lepších časů!

Účel stránky

Stránka kontaktů spolků a subjektů Prahy 4 - abychom o sobě věděli a mohli si vzájemně psát a povídat si spolu.

Proč?

"Networking" pro připomínkování Metropolitního plánu.

Vzorem

Je nám úspěšný projekt spolků Prahy 6: https://www.praha6.org/ - jejich seznam: https://www.praha6.org/vsechny-spolky.html a jejich úctyhodná aktivita při přípravě připomínek veřejnosti k publikovanému návrhu Metropolitního Plánu Prahy - https://www.praha6.org/participace-mpp.html.

Jak?

Pošlete nám laskavě svoje kontaktní údaje na e-mail: praha4.spolecne@seznam.cz - doplníme je do seznamu.

* Seznam I. - Spolky Prahy 4,

* Seznam II. - Lokalita -> Spolek -> Koordinátor

* Seznam III. - Spolky sdružující spolky Prahy

* Seznam IV. - Zdrojový seznam spolků z Veřejného rejstříku

(Upozornění: Záložky pro přepínání listů - seznamů naleznete v prostředí Google Tabs při horním okraji.)

Návod k připomínkování lokalit Metropolitního plánu Prahy (návrh 2018) veřejností a spolky (na území MČ Praha 4) ->

Kontakty

Web: “Praha 4 společně”

Facebook: “Praha 4 společně”

E-mail: praha4.spolecne@seznam.cz

Pracovní postup

 1. Oslovit Spolky - získat kontaktní údaje -> 29. a 30.04.2018
 2. Roztřídit Spolky podle Lokalit -> 01.05.2018
 3. Navrhnout a získat Koordinátory -> Naleznete v Seznamu II. Máte-li chuť, zájem a čas zkusit to, napište nám laskavě kdokoliv další.
 4. Zorganizovat společná setkání s pomocí Koordinátorů -> organizují Koordinátoři ve svých lokalitách
 5. Zpracovat připomínky s pomocí Koordinátorů -> prosíme Váš spolek o zaslání Vašich připomínek pro naši inspiraci, obratem Vám zašleme doposud shromážděné připomínky ostatních spolků -> pro Vaši inspiraci
 6. Podat připomínky - do 15.05.2018 -> kontaktujte pana Bc. Martina Syrového, OKAS MČ Praha 4, e-mail: martin.syrovy@praha4.cz, telefon: +420 261 192 331.
 7. S pomocí Koordinátorů podpořit jejich projednání orgány Městské části Praha 4 a to:
  1. V pondělí 04.06.2018 - během (veřejného) jednání Komise územního rozvoje a výstavby (KÚRV) Rady MČ Prahy 4
  2. Ve středu 06.06.2018 - během (neveřejného) jednání Rady MČ Prahy 4,
  3. Ve středu 13.06.2018 - během (veřejného) jednání Zastupitelstva MČ Prahy 4.
 8. Samozřejmě pak s pomocí Koordinátorů je absolutně nezbytné podat všechny připomínky spolku na Magistrát předepsaným způsobem v zákonem stanovené době 27.06.-27.07.2018.

Standardy participace (inspirace z Prahy 6, https://www.praha6.org/)

Standardy Evropské unie (shromáždil SOIP Praha 4, spolek)

Novinky

19.05.2018 - Avizujeme seminář STUŽe k Metropolitnímu plánu

 • Kdy: 4.6.2018

19.05.2018 - Avizujeme jednání Komise územního rozvoje RMČ Prahy 4, která má projednat připomínky MČ Prahy 4 k Metropolitnímu plánu Prahy

 • Kdy: v pondělí 04.06.2018

19.05.2018 - Avizujeme přípravnou schůzku k semináři STUŽe k Metropolitnímu plánu

 • Kdy: pravděpodobně v pondělí 28.05.2018

14.05.2018 - Zúčastnili jsme se semináře Arniky o Metropolitním plánu

13.05.2018 - Doplnili jsme Seznam IV. - Zdrojový seznam spolků z Veřejného rejstříku

11.05.2018 - Avizujeme seminář Arniky: "Seminář o Metropolitním plánu"

 • Kdy: 14. 5. 2018, 17. 00 - 20. 00
 • Kde: Klub Techniků, Novotného lávka 200/5, 110 00 Staré Město, místnost 319
 • Kontakt: judita.cisarova@arnika.org

04.05.2018 - Doplnili jsme na stránku Standardy participace a Standardy Evropské unie

01.05.2018 - Zaktualizovali jsme Seznam I. (dohledali jsme Lokality), vytvořili jsme Seznam II. (Spolek -> Lokalita -> Gestor), zaktualizovali jsme Seznam III. (spolky sdružující spolky)

29. a 30.04.2018 - Odeslali jsme Spolkům podle Seznamu I. Oslovení se žádostí o kontrolu, aktualizaci a poskytnutí kontaktních údajů.

Prohlášení GDPR

Dobrovolným poskytnutím kontaktních údajů Vašeho spolku či subjektu poskytujete souhlas s jejich publikováním na této stránce, za účelem kontaktování Vašeho spolku či subjektu, což je účelem této stránky. V případě, že se rozhodnete svobodně a z jakéhokoliv důvodu kontaktní údaje z této stránky odstranit, sdělte nám to laskavě a to i bez uvedení jakéhokoliv důvodu na e-mail: praha4.spolecne@seznam.cz -> samozřejmě je neprodleně ze seznamu zcela odstraníme.


Poslední aktualizace 20.05.2018