โรงเรียนวัดป่าประดู่

แบบประเมินสิทธิ์โควต้าประเภทวิชาการ

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ใช้เป็นหลักฐานในการแนบประกอบการสมัครโควต้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

ตัวอย่างเอกสาร ใบประเมินสิทธิ์สมัครเข้าเรียน

ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรมประเมินสิทธิ์โควต้าประเภทวิชาการ

หมายเหตุ : หากประสบปัญหาในการประเมินสิทธิ์ ติดต่อ ครูพงศกร ลอยล่อง

เบอร์โทรศัพท์ 086-3355277