Відділ педагогічної практики

Сучасний етап розвитку системи освіти характеризується пошуком нових форм і методів професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців. Важливе місце серед них посідає педагогічна практика, яка передбачає безперервність і послідовність її проведення. Саме в процесі педагогічної практики відбувається найбільш інтенсивне ознайомлення з усіма аспектами професійної діяльності майбутнього вихователя, вчителя, соціального педагога, соціального працівника, практичного психолога, педагога-організатора культурно-дозвіллєвої діяльності, логопеда та викладача. Педагогічна практика спрямована на становлення в майбутніх фахівців загальних та фахових компетентностей, які допоможуть їм у майбутньому успішно здійснювати професійну діяльність.

Згідно з «Положенням про організацію практики студентів вищих навчальних закладів України» від 30.04.1993 р. №93 та "Положенням про організацію освітнього процесу у Комунальному закладі "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради та її структурних підрозділах" від 30.08.2018 р. студенти проходять навчальну та виробничу практики.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 жовтня 2009 року № 943 та листа «Про методичні рекомендації щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах» від 26.02.2010 р. № 1/9-119 усі види практики в академії проходять згідно з вимогами Європейської кредитно-трансферної системи.

Практична підготовка студентів в академії відповідно до специфіки педагогічної галузі має наскрізний характер, здійснюється протягом всього періоду навчання. Педагогічна практика проводиться з першого курсу, її безперервність та послідовність упродовж кількох років навчання дозволяє майбутнім фахівцям здобувати необхідний обсяг практичних знань і умінь.

Усі студенти академії на третьому курсі проходять літню педагогічну практику в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

Зміст і послідовність практики визначається навчальними планами та програмами.

Базами практики є заклади дошкільної освіти, загальної середньої освіти, центри соціальних служб, реабілітаційні центри, дитячі юнацько-спортивні школи, дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, заклади вищої освіти тощо, які забезпечують комплекс різноманітних видів і форм практичної діяльності майбутніх фахівців.