Відділ практики

    Сучасний етап розвитку системи освіти характеризується пошуком нових форм і методів професійної підготовки майбутніх фахівців. Важливе місце серед них посідає практика, яка передбачає безперервність і послідовність її проведення. Саме в процесі практики відбувається найбільш інтенсивне ознайомлення з усіма аспектами професійної діяльності майбутнього вихователя, вчителя, соціального педагога, соціального працівника, практичного психолога, педагога-організатора культурно-дозвіллєвої діяльності, логопеда, дефектолога, фітнес-тренера, філолога  та викладача. Практика спрямована на становлення в майбутніх фахівців загальних та фахових компетентностей, які допоможуть їм у майбутньому успішно здійснювати професійну діяльність.

   Відповідно до «Положення про організацію практики студентів вищих навчальних закладів України» від 30.04.1993 р. №93, «Положення про організацію освітнього процесу у Комунальному закладі «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради та її структурних підрозділах», «Положення про проведення практики здобувачів фахової передвищої освіти Харківського педагогічного фахового коледжу Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради та «Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради здобувачі освіти  проходять різні види практики, які передбачені освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами підготовки фахівців відповідних спеціальностей.

    Практична підготовка здобувачів освіти має наскрізний характер, здійснюється протягом усього періоду навчання. Її безперервність та послідовність упродовж кількох років навчання дозволяє майбутнім фахівцям здобувати необхідний  обсяг практичних знань і умінь.  Зміст і послідовність практики визначається навчальними планами силабусами.

    Базами практики є  заклади дошкільної освіти,  загальної середньої освіти, центри соціальних служб, реабілітаційні центри, дитячі юнацько-спортивні школи, дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, заклади вищої освіти тощо, які забезпечують комплекс різноманітних видів і форм практичної діяльності майбутніх  фахівців.