งานประชาสัมพันธ์
สาธิตฯจอมบึง

คำแนะนำในการสร้างสื่อ

  1. ผู้สร้างสื่อ สามารถใช้อัตลักษณ์สื่อ รร.สาธิตฯ ดาวน์โหลด ได้ที่นี่

  2. สื่อที่นำมาลงห้ามมีเนื้อหาที่มี คำหยาบ ใจความสร้างความเกลียดชัง การเหยียดความเป็นมนุษย์ การเมือง ศาสนา และอื่นๆที่ไม่เหมาะสม โดยผู้ขอลงข่าวพิจารณาความเหมาะสมมาก่อนในเบื้องต้น

  3. ผู้ขอลงข่าว เตรียมเนื้อหาและสื่อ กรอกลงแบบฟอร์ม ระบุความประสงค์การลงข่าว (การลงข่าวใช้เวลพิจารณาและลงประชาสัมพันธ์ใน 3 วันทำการ)

คำแนะนำในการขอผลิตสื่อ

  1. เตรียมวัตถุดิบที่คัดแล้ว(ภาพ วิดีโอ ข้อมูล) สำหรับใช้ผลิตสื่อ

  2. กรอกแบบฟอร์ม พร้อมระบุความประสงค์การลงข่าว (ผลิตสื่อและลงข่าว, หรือผลิตสื่ออย่างเดียว)

  3. เวลาในการผลิตสื่อและลงประชาสัมพันธ์ ใช้เวลา 3-4 วันทำการ

คำแนะนำในการส่งเก็บสื่อ

  1. สามารถส่งเก็บได้ทั้ง ภาพและวิดีโอ

  2. เลือกโฟลเดอร์ ให้ตรงปีการศึกษาที่จัดกิจกรรม/โครงการ

  3. สร้างโฟลเดอร์ และตั้งชื่อใน format ดังนี้ "ปี.เดือน.วัน-ชื่อโครงการ" ตัวอย่างอย่าง "64.11.15-โครงการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564"

  4. ภายในโฟลเดอร์ที่สร้าง ให้สร้างโฟลเดอร์แยก "ภาพ 1 โฟลเดอร์" และ "วิดีโอ 1 โฟลเดอร์"