งานประกันคุณภาพ


รางวัลสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2561

  1. ชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ ประเภทที่ 9 ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อชุมชน ชื่อผลงาน สมาร์ทฟาร์ม (SMART FARM)
  2. การแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ "ระดับภาค" ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 13 "นางนวลเกมส์" รางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตอง ประเภทบุคคลหญิง
  3. การแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ "ระดับภาค" ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 13 "นางนวลเกมส์" รางวัลเหรียญทอง กีฬาหมากล้อม ประเภทหญิงเดี่ยว
  4. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบและจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
  5. ได้รับรางวัล องค์การมาตรฐาน ระดับเหรียญทอง สถานศึกษาขนาดเล็ก