Aktualności

Komunikaty bieżące

Po przerwie wakacyjnej rozpocznynamy nowy cykl spotkań w środę 6 X o godz. 19:00 inauguracyjną Eucharystią

  • Następne spotkanie odbędzie się w środę 20 X o godz. 19:00. Rozpoczynamy adoracją.

Naszym nowym duszpasterzem będzie o. Wojciech Delik OP, który wcześniej był

  • socjuszem ds. Europy Środkowej i Wschodniej generała Carlosa Aspirozy Costy OP.

  • przeorem dominikanów we Wrocławiu (dwie kadencje).