Портфолио

на инж. Татяна Василева Стоянова

учител по математика и информационни технологии

в ОУ „Васил Левски”, с. ПоляцитеМОТИВИ за изготвяне на портфолиото:

· Персонализацията на учителския ми труд, включваща неговото развиващо и диференцирано оценяване;

· Справедливостта при оценяване на индивидуалното качество на учителския ми труд, произтичаща от отговорността ми за прозрачност и доказателственост на моята професионална дейност;

· Прозрачност на моята професионална дейност;

· Потребността от сигурност в работата ми, особено в рискови професионални ситуации;

· Електронното ми портфолио – възможност за професионален обмен в Internet.

Забележка: Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, допълване и актуализиране във всеки един момент от дейността ми като учител.