Tietosuojaseloste


Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Porvoonseudun Koiraharrastajat ry:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.2.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Porvoonseudun Koiraharrastajat ry

Evita Siekkinen

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Evita Siekkinen, evita.siekkinen @ kolumbus.fi, 0405501680

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

- Henkilön suostumus

- Rekisterinpitäjän oikeutettu etu (jäsenyys)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on jäsenyyden ylläpito.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite).

Tietoja säilytetään viisi vuotta jäsenyyden päättymisestä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäsenhakemuksesta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu jäsenen kanssa.