POPESTRIMO ŠOLO 2016/2021


Popestrimo šolo 2016–2021 - Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih

Osnovna šola Antona Ukmarja Koper se je s šolskim letom 2016/2017 vključila v pet let trajajoči projekt Popestrimo šolo. Namen projekta je učencem nuditi vzgojno-izobraževalne aktivnosti, ki niso del rednega izobraževalnega programa in tako popestriti njihov čas preživet v šolskem okolišu. Spodaj vam bo naš učenec Ukmarček predstavil katere dodatne dejavnosti se izvajajo na šoli v sklopu omenjenega projekta:


Multiplikator POŠ

Sandra Mihalič

Tadeja Burić (od 1. 1. 2018 do 1. 1. 2019)


Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.