POPESTRIMO ŠOLO 2016/2021


Popestrimo šolo 2016–2021 - Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih

Osnovna šola Antona Ukmarja Koper se je s šolskim letom 2016/2017 vključila v pet let trajajoči projekt Popestrimo šolo. Namen projekta je učencem nuditi vzgojno-izobraževalne aktivnosti, ki niso del rednega izobraževalnega programa in tako popestriti njihov čas preživet v šolskem okolišu. Spodaj vam bo naš učenec Ukmarček predstavil katere dodatne dejavnosti se izvajajo na šoli v sklopu omenjenega projekta:Multiplikator POŠ: Sandra Mihalič

Kontakt: sandra.mihalic@antonukmar.si


Naložbo sofinancirata Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.