Φιλοσοφικός Λόγος


Αρχαία Ελληνικά Γ’ Λυκείου (Προσανατολισμού). Επιμορφωτικό Υλικό.

1η, 2η, 3η Διδακτική Ενότητα

9η Διδακτική Ενότητα

Ο Πρωταγόρας ήταν ό πρώτος που υποστήριζε ότι "για κάθε πράγμα υπάρχουν δύο γνώμες, αντίθετες η μια στην άλλη" — και επιχειρηματολογούσε χρησιμοποιώντας και τις δύο — κι ήταν ο πρώτος πού το έκανε αυτό.
Διογένης Λάερτιος. Φιλοσόφων βίων και δογμάτων συναγωγή ΙΧ, 51-52

[ΓΛΑΥΚΩΝ]: Αλλόκοτη εικόνα περιγράφεις, είπε, και αλλόκοτους δεσμώτες.
[ΣΩΚΡΑΤΗΣ]: Όμοιους με μας, είπα εγώ.
Πλάτων Πολιτεία Ζ 515a

Η έρευνά μας δεν στοχεύει, όπως οι άλλες έρευνες, στην καθαρή θεωρία. Επιχειρούμε τη διερεύνησή μας όχι για γνωρίσουμε τι είναι αρετή, αλλά για να γίνουμε οι ίδιοι αγαθοί.
Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια 1103b26-28

Ο πολίτης κατά κύριο λόγο ορίζεται από το ότι μετέχει στη δικαστική κρίση και στην άσκηση εξουσίας.
Αριστοτέλης. Πολιτικά 1275b 22-23