A valóság kihívása

Politikaelméleti Éves Konferencia

2018


Politikaelmélet, politikai filozófia, politikai gondolkodás

Az NKE Molnár Tamás Kutatóintézete és az MTA TK Politikatudományi Intézete „A valóság kihívása” címmel konferenciát szervez. A valóság kihívása a konferencia tágan értelmezett témája, melyen belül az előadók szabadon fogalmazhatják meg saját kérdéseiket, a konferencia elsődleges célja ugyanis az, hogy fórumot – a szervezők szándéka szerint évente ismétlődő rendszeres eseményt – hozzon létre a tág értelemben vett politikaelmélettel foglalkozó kutatók számára. A konferencia a politikaelmélet, a politikai filozófia, valamint a gondolkodás-, és eszmetörténet lehetséges kérdéseit és válaszait mutatja be a politikai valóság által támasztott kihívásokkal kapcsolatban.

A konferencia végső, módosított programja itt a honlapon, a "Program" menüpont alatt olvasható.

A konferencia nyilvános.

Az első napon a regisztrációs pult az NKE Főépületében, a konferenciának helyt adó Zrínyi terem előtt lesz található, ahol átvehetők a névkitűzők, illetve a konferencia nyomtatott programja.

Időpont: 2018. november 15—16. (csütörtök—péntek)

Helyszínek: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Campus; MTA Humán Tudományok Kutatóháza