ไม่ได้รับความสะดวก

และเป็นธรรม

โปรดแจ้ง

พ.ต.อ.สุเอก ฉินธนทรัพย์

ผกก.สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์

โทร 081-311-6017

กิจกรรมของ สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์

อัลบัมรูปภาพ

จิตอาสา

กิจกรรมวันตำรวจ ๒๕๖๒

พิธีเนื่องในวันสวรรคตฯ

มอบทุนการศึกษา

วันปิยะมหาราช ๒๕๖๒