Razem w trudnych sprawach

W naszej parafii modlimy się za siebie nawzajem: w czasie nabożeństwa do Matki Bożej, Serca Jezusowego, św. Judy Tadeusza, w czasie mszy za rodziny w drugie piątki miesiąca, wstawia się za nami Apostolstwo Modlitwy. Dodatkowo, na naszej stronie www zamieszczamy adres mailowy, na który można zgłosić nagłe, ważne czy trudne intencje modlitewne. Jest grupa osób, która przez określony czas będzie modliła się w tych intencjach. Chcielibyśmy aby było to swoiste „pogotowie modlitewne”, aby być razem w trudnych chwilach.

Napisz do nas intencję modlitewną!

Jeśli chcesz się z nami modlić: skontaktuj się z nami i dołącz do naszej wspólnoty modlitewnej.