Plin

Korisnik može posredstvom interneta vidjeti stanje potrošnje i računa na adresi: http://www.gpz-opskrba.hr pod izbornikom Moj račun.