Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення

23-24 травня 2018 року

Всеукраїнська науково-практична конференція

Кафедра початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання ПНПУ імені В.Г. Короленка

Напрями роботи конференції

1. Психологічні та соціально-педагогічні чинники розвитку особистості в умовах інноваційного педагогічного середовища.

2. Інноваційні методики та інформаційно-комунікаційні технології навчання і виховання молодших школярів.

3. Упровадження оновленого змісту початкової ланки освіти.

4. Інноваційний потенціал професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи.


Реєстрація учасників конференції