บริการ

บริการยืม-คืน

ทำรายการ ยืม/คืน/ยืมต่อ หนังสือ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

กรณียืมต่อที่ไม่เกินกำหนด โทร 10620 ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

ให้คำปรึกษา ตอบคำถามและให้คำแนะนำ ช่วยการค้นคว้า การสืบค้นทรัพยากรรูปแบบต่างๆ แนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทางการแพทย์ search engine ต่างๆ เช่น Pubmed, Thailis, Thaijo, UpToDate, Off Campus Access Mahidol, Google scholar รวมทั้งเรียนรู้โปรแกรมสนับสนุนการเรียนรู้ อย่าง Zotero ซึ่งโปรแกรมจัดการรายการบรรณานุกรม เอกสารอ้างอิง ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้งาน สามารถติดต่อใช้บริการได้ที่บรรณารักษ์ หรือนัดหมายจองคิวได้ที่ คลิก

บริการสืบค้น Full Text

ช่วย Download ไฟล์ Full text จากฐานข้อมูล ส่งตรงถึง Email ผู้รับ โดยกรอกรายละเอียดความต้องการได้ที่ คลิก

บริการตรวจสอบบรรณานุกรม

บริการช่วยตรวจสอบความถูกต้องของบรรณานุกรม เอกสารอ้างอิง โดยใช้บริการได้ที่ คลิก