PÄRIMUSMUUSIKATEOORIA

Pärimusmuusikateooria sisu valmimist toetab Eesti Kultuurkapital! Suur tänu!

Krista Sildoja, etnomusikoloog ja muusikaõpetaja, Mooste Rahvamuusikakooli eestvedaja


Tere tulemast pärimusmuusikateooria leheküljele, kust leiate muusikakooli rahvapilliõppijatele mõeldud muusikateooria programmi, muusikateoreetiliste õppematerjalide süstematiseeritud jaotuse ning valiku näidisülesannetest, mille eeskujul õpetajad ja juhendajad ka ise edaspidi harjutusi koostada võivad. Siinne lehekülg käsitleb rahvapillimängija vaatenurgast vaid kõige olulisemaid muusikateoreetilisi valdkondi. Sisu on ette kirjutanud ajalooline pärimusmuusika ise oma eheduses ja toimimises, toetudes rahvapärasele igapäevasele musitseerimisele.

Siinse sisu järgi olen muusikateooriat õpetanud MTÜ Virbel erahuvikoolis, Mooste Rahvamuusikakoolis. Esimestel õppeaastatel käib elementaarteooria õppimine erialapillitunnis ning pillikeskselt, järgnevatel juba väikestes gruppides, analüütilisemalt ja universaalsemalt. Õppijate teoreetilised teadmised peavad lõppkokkuvõttes ja otseselt toetama neid nende muusikategemisel. Käsitletavad teemad olen valinud nende elupõhisuse järgi ning reastanud nii, et sellest oleks suurim võimalik kasu rahvapillimängijale tema igapäevatöös.