ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ


งานพัฒนาบุคลากร  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

เป้าหมายกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ปีการศึกษา 2566

"การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน"

รายชื่อกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ...คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด/อัปโหลดเอกสารต่างๆเกี่ยวกับกิจกรรมPLC
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ...ได้จากที่นี่

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  (อ่านรายละเอียดได้ที่นี่)

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่านรายละเอียดที่นี่) 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 (อ่านรายละเอียดที่นี่) 

เยี่ยมชมผลงานกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ได้ที่นี่

 ผลงานโปสเตอร์กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ได้รับรางวัลประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เยี่ยมทุกผลงานได้ที่นี่)

การแสดงผลงานPLC
ปีการศึกษา 2565

เป้าหมายคือ พัฒนาคุณภาพนักเรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ครูคิดเพื่อเรา

ครูที่สอนเรา