:: กลุ่มนโยบายและแผน ยินดีต้อนรับค่ะ

งานในปีที่ผ่านมา

แผนปฏิบัติการ ปรจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การประชุมจัดตั้งงบประมาณ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

(ชมย้อนหลัง) การประชุมทางไกล "ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง


ประมวลภาพกิจกรรม