พีระพันธ์.pdf
Flow Clart ลุงปิ๊ก.pdf
ผอปิก คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ 2.pdf
กัญจนพร.pdf
Flowchartงานการจัดตั้งและเสนองบประมาณ.pdf
คู่มือจัดตั้งงบ 63 กัญ.pdf
คู่มือรวมงานจีรนันท์.pdf
คู่มือราคากลาง จีรนันท์.pdf
คู่มือเลิกสถานศึกษา.pdf
ขั้นตอนการขอใช้เงินเหลือจ่าย.pdf
คู่มือการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน 15.07.2562.pdf
ขั้นตอนการเลิกสถานศึกษา.pdf
5คู่มือเงินเหลือจ่าย.pdf
ขั้นตอนขอเปลี่ยนชื่อ รร.pdf
วันทะนี.pdf
nea.pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน นางวันทะนี.pdf
ไฟฟ้า ประปา.pdf
นริศ.pdf
ขั้นตอน นริศ.pdf
คู่มือ นริศ.pdf

กลุ่มนโยบายเเละเเผน ชั้น2 อาคารสพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000

โทร/โทรสาร 042-311660 Admin: จีรนันท์ บุตรคำโชติ 081-3691918 อีเมล: ilovejeenan@gmail.com