การนำเสนอผลการดำเนินงานของ สพป.นม.3 โดย นายขันตรี โสภาพิศรอง ผอ. สพป.นม. 3       

   >>>> วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 นางสุปราณี นฤนาทนโรดม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณีปกติ รอบที่ 1 พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดย นายขันตรี โสภาพิศรอง ผอ. สพป.นม. 3 ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของ สพป.นม.3 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นายขันตรี โสภาพิศ
รอง ผอ.สพป.นม.3

นางบัญชา ศรีปัญญาวุฒิ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรม 2566

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินการประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564

ช่องทางติดต่อ

1. การติดต่อสอบถาม ช่องทาง   

2. ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ  :  ให้บริการโดยเร็วที่สุด ภายใน 1 ชั่วโมง

3. ผู้พัฒนาเวปไซค์