วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 3 มอบหมายให้ นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง รองผู้อำนวยการ สพป. นครราชสีมา เขต 3 ได้นำคณะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเตรียมการKick off โครงการโรงเรียนคุณภาพ พร้อมด้วย นางสาวมยุรีย์เนตรศิลานนท์ รองผู้อำนวยการ สพป. นครราชสีมา เขต 3 , นางบัญชาศรีปัญญาวุฒิ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน, นางพัชราภรณ์ พินิจพงศ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ, นางสาวสุปรีดา สถิตธรรมรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และบุคลากรในสังกัด เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสร้างความพร้อมโรงเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียนอนุบาลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา


การติดต่อสอบถาม ช่องทาง   

ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ  :  ให้บริการโดยเร็วที่สุด ภายใน 1 ชั่วโมง

ผู้พัฒนาเว็บไซต์