ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฎิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว >>> คลิก

  • ประกาศ รายชื่อนักเรียน นักศึกษา รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ (ประเภทโควตา) ประจำปีการศึกษา 2566 >>> คลิก

  • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการ เลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู (304) >>> คลิก ตำแหน่งครู (211) >>> คลิก

  • ประกาศ วารสารลิขิตอินทนิล ฉบับที่ 9

เด็กและเยาวชนดีเด่น วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

พิธีมอบโล่รางวัล

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่และประกาศนียบัตร เด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2565

ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยในปีนี้ นางสาวพิชญาภา หงษ์ทอง นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ เข้ารับโล่และประกาศนียบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น จากผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งานนำเสนอไม่มีชื่อ

RMS

ศธ.02 ออนไลน์

สมัครเรียนออนไลน์

ลงทะเบียนออนไลน์

ห้องเรียนออนไลน์

ผลงานวิชาการ

อ่านหนังสือออนไลน์

สมัครเรียนออนไลน์

ครูพร้อม

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2

แบบประเมินการพัฒนางาน (วPA)


ว.PA ตำแหน่งผู้บริหาร

แผนปฏิบัติราชการ

รายงานผลการประเมินตนเอง

หลักสูตรการสอน

แผนพัฒาสถานศึกษา

ข้อมูลสารสนเทศ 9 ด้าน

ว.PA ตำหน่งครู

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อนักเรียน นักศึกษา รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ (ประเภทโควตา) ประจำปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่

ประกาศ เล่มคู่มือและสมุดบันทึกการฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่

ประกาศ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตร คลิกที่นี่...

ประกาศ คู่มือครูที่ปรึกษา คลิกที่นี่

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดปฎิบัติการกราฟิกและมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่...

ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดปฎิบัติการกราฟิกและมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่...

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 คลิกที่นี่...

ประกาศ สัญญาซื้อ 1/2565 ชุดทดลองอินเตอร์เน็ตออฟติงส์(IOT Work)ด้วยระบบสื่อสารไร้สาย 4 ชนิดกับเซนเซอร์แบบโมดูลไม่น้อยกว่า 17 ชนิด คลิกที่นี่...

ประกาศ สัญญาจ้าง 1/2565 ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร 6 คลิกที่นี่...

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองอินเตอร์เน็ตออฟติงส์(IOT Work)ด้วยระบบสื่อสารไร้สาย 4 ชนิดกับเซนเซอร์แบบโมดูลไม่น้อยกว่า 17 ชนิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่...

ประกาศ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด คลิกที่นี่...

ประกาศ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) คลิกที่นี่...

ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่...

ภาพกิจกรรม

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญและประดับแถบ 3 สี

ต้อนรับ ครูอนัญญา รัตนพิบูรณ์

รถประหยัดพลังงาน 2565

อาชีวะอาสาสงกรานต์ 2565

ถ่ายรูป "ท่าไม้ตาย" 2565

นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ รับวัคซีน

ON-LINE @ ON-SITE

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ปีงบประมาณ 2564

ประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการระดับจังหวัด