ข่าวสารวันนี้ !

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้วยเงินงบประมาณ คลิกที่นี่

ประกาศ การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 - 64 คลิกที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู) คลิกที่นี่

ประกาศ ขอรับใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ประกาศ..คลิกที่นี่ แบบฟอร์มขอรับ..คลิกที่นี่

RMS

ศธ.02 ออนไลน์

สมัครเรียนออนไลน์

ลงทะเบียนออนไลน์

ห้องเรียนออนไลน์

ผลงานวิชาการ

อ่านหนังสือออนไลน์

สมัครเรียนออนไลน์

ครูพร้อม

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2

ว.PA ตำแหน่งผู้บริหาร

ว.PA ตำหน่งครู

แผนปฏิบัติราชการ

รายงานผลการประเมินตนเอง

หลักสูตรการสอน

แผนพัฒาสถานศึกษา

ข้อมูลสารสนเทศ 9 ด้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

New update !! ตารางเรียน 2/2564 คลิกที่นี่

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว คลิกที่นี่...

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปรมาณ 2564
คลิกที่นี่...

ประกาศ เล่มคู่มือและสมุดบันทึกการฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครูอัตรจ้าง คลิกที่นี่...

ประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการ 1 แผนก ห้องเรียนเฉพาะทาง คลิกที่นี่...

ประกาศ การเปิดภาคเรียนที่ 1 /64 และกำหนดวันลงทะเบียน ปวช.2-3 และ ปวส.1-2 คลิกที่นี่...

ประกาศ ขอเลื่อนการส่งนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ คลิกที่นี่ 1... คลิกที่นี่ 2...

ประกาศ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตร คลิกที่นี่...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิกที่นี่...

ประกาศ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด คลิกที่นี่...

ประกาศ ขอเผยแพร่ สัญญาจ้างก่อสร้าง 4/2564 โครงการ 1 แผนก 1 ห้องเรียน Smart Class Room แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่นี่...

ประกาศ ผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง คลิกที่นี่...

ประกาศ เผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้าง 3-2564 โครงการ 1 แผนก 1 ห้อง Smart Class Room คลิกที่นี่...

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง คลิกที่นี่...

ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการ 1 แผนก 1 ห้องเรียน Smart Class Room แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่นี่...

ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ 1 แผนก 1 ห้องSmart Class Room คลิกที่นี่...

ประกาศ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่...

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 (พัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ) คลิกที่นี่...

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ 1 แผนก 1 ห้องเรียน Smart Class Room แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่นี่...

ประกาศ เผยแพร่ สัญญาซื้อขาย โครงการ 1 แผนก ห้องเรียนเฉพาะทาง Technology CAD-DAM คลิกที่นี่...

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการ 1 แผนก 1 ห้อง Smart Class Room คลิกที่นี่...

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2564 ( 1 แผนก 1 ห้องเรียน ) คลิกที่นี่...

ประกาศ เผยแพร่ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ 1 แผนกห้องเรียนเฉพาะทาง Technology CAD-DAM จำนวน 1 ชุด (ใหม่) คลิกที่นี่...

ภาพกิจกรรม

นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ รับวัคซีน

ON-LINE @ ON-SITE

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ปีงบประมาณ 2564

ประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการระดับจังหวัด