ข่าวประชาสัมพันธ์  

RMS

ศธ.02 ออนไลน์

สมัครเรียนออนไลน์

ลงทะเบียนออนไลน์

ห้องเรียนออนไลน์

ผลงานวิชาการ

อ่านหนังสือออนไลน์ 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1
(1 ต.ค.66-31 มี.ค.67)


แบบประเมินการพัฒนางาน (วPA)


ว.PA ตำหน่งครู

ว.PA ตำแหน่งผู้บริหาร

แผนปฏิบัติราชการ

แผนพัฒาสถานศึกษา

รายงานผลการประเมินตนเอง

หลักสูตรการสอน

ครูพร้อม

สิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่

อาชีวศึกษาทวิภาคี

สอจ.ประจวบคีรีขันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เล่มคู่มือและสมุดบันทึกการฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 >>> คลิก

ประกาศ ใช้มาตรการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา คลิกที่นี่

ประกาศ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตร คลิกที่นี่...

ประกาศ คู่มือครูที่ปรึกษา คลิกที่นี่

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรัปรุงอาคารเรียนและปฎิบัติการ อาคาร 4  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิกที่นี่...

ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฎิบัติการพื้นฐานช่างกลโรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิกที่นี่...

ประกาศ จัดซื้อจัดจ้างชุดปฎิบัติการพื้นฐานช่างกลโรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิกที่นี่...

ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำอาคารโดมหลังคาไร้โครงสร้าง ฝั่งช่างอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิกที่นี่...

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่...

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่...

ประกาศ ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องการใช้ในราชการ จำนวน 109 รายการ คลิกที่นี่...

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   คลิกที่นี่...

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   คลิกที่นี่...

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (อุปกรณ์ผู้เรียนสายอาชีพ)   คลิกที่นี่...

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดปฎิบัติการกราฟิกและมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   คลิกที่นี่...

ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดปฎิบัติการกราฟิกและมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   คลิกที่นี่...

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566   คลิกที่นี่...

ประกาศ สัญญาซื้อ 1/2565 ชุดทดลองอินเตอร์เน็ตออฟติงส์(IOT Work)ด้วยระบบสื่อสารไร้สาย 4 ชนิดกับเซนเซอร์แบบโมดูลไม่น้อยกว่า 17 ชนิด  คลิกที่นี่... 

ประกาศ  สัญญาจ้าง 1/2565 ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร 6   คลิกที่นี่...

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองอินเตอร์เน็ตออฟติงส์(IOT Work)ด้วยระบบสื่อสารไร้สาย 4 ชนิดกับเซนเซอร์แบบโมดูลไม่น้อยกว่า                                 17 ชนิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   คลิกที่นี่...

ประกาศ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด   คลิกที่นี่... 

ประกาศ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) คลิกที่นี่...

ประกาศ  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิกที่นี่...

ภาพกิจกรรม

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญและประดับแถบ 3 สี 

อาชีวะอาสาสงกรานต์ 2565

ถ่ายรูป "ท่าไม้ตาย" 2565

นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  รับวัคซีน 

ON-LINE @ ON-SITE

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ปีงบประมาณ 2564

ประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการระดับจังหวัด