ข่าวประชาสัมพันธ์  

RMS

ศธ.02 ออนไลน์

สมัครเรียนออนไลน์

ลงทะเบียนออนไลน์

ห้องเรียนออนไลน์

ผลงานวิชาการ

อ่านหนังสือออนไลน์ 

ครูพร้อม

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.66)


แบบประเมินการพัฒนางาน (วPA)


ว.PA ตำแหน่งผู้บริหาร

แผนปฏิบัติราชการ

รายงานผลการประเมินตนเอง

หลักสูตรการสอน

แผนพัฒาสถานศึกษา

ข้อมูลสารสนเทศ 9 ด้าน

ว.PA ตำหน่งครู

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ใช้มาตรการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา คลิกที่นี่

ประกาศ เล่มคู่มือและสมุดบันทึกการฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่

ประกาศ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตร คลิกที่นี่...

ประกาศ คู่มือครูที่ปรึกษา คลิกที่นี่

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดปฎิบัติการกราฟิกและมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   คลิกที่นี่...

ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดปฎิบัติการกราฟิกและมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   คลิกที่นี่...

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566   คลิกที่นี่...

ประกาศ สัญญาซื้อ 1/2565 ชุดทดลองอินเตอร์เน็ตออฟติงส์(IOT Work)ด้วยระบบสื่อสารไร้สาย 4 ชนิดกับเซนเซอร์แบบโมดูลไม่น้อยกว่า 17 ชนิด  คลิกที่นี่... 

ประกาศ  สัญญาจ้าง 1/2565 ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร 6   คลิกที่นี่...

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองอินเตอร์เน็ตออฟติงส์(IOT Work)ด้วยระบบสื่อสารไร้สาย 4 ชนิดกับเซนเซอร์แบบโมดูลไม่น้อยกว่า                                 17 ชนิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   คลิกที่นี่...

ประกาศ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด   คลิกที่นี่... 

ประกาศ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) คลิกที่นี่...

ประกาศ  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิกที่นี่...

ภาพกิจกรรม

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญและประดับแถบ 3 สี 

ต้อนรับ ครูอนัญญา รัตนพิบูรณ์ 

รถประหยัดพลังงาน 2565

อาชีวะอาสาสงกรานต์ 2565

ถ่ายรูป "ท่าไม้ตาย" 2565

นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  รับวัคซีน 

ON-LINE @ ON-SITE

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ปีงบประมาณ 2564

ประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการระดับจังหวัด