ข่าวสารวันนี้ !

ประกาศ ขอเลื่อนการส่งนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ คลิกที่นี่ 1 ... คลิกที่นี่ 2 ...

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว คลิกที่นี่...

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครูอัตรจ้าง คลิกที่นี่...

ประกาศ ประกาศเผยแพร่ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ 1 แผนกห้องเรียนเฉพาะทาง Technology CAD-DAM จำนวน 1 ชุด (ใหม่) คลิกที่นี่...

ประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการ 1 แผนก ห้องเรียนเฉพาะทาง รายละเอียดคุณลักษณะ คลิกที่นี่...

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปรมาณ 2564 คลิกที่นี่...

RMS

ศธ.02 ออนไลน์

สมัครเรียนออนไลน์

ลงทะเบียนออนไลน์

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

สมัครเรียนออนไลน์

กำลังปรับปรุงLink

กำลังปรับปรุงLink