ข่าวสารวันนี้ !

ประกาศ กำหนดการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 คลิกที่นี่

ประกาศ คืนเงินค่าปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่ แบบฟอร์มขอรับเงินคืน

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)
ปีการศึกษา 2564
คลิกที่นี่

RMS

ศธ.02 ออนไลน์

สมัครเรียนออนไลน์

ลงทะเบียนออนไลน์

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

สมัครเรียนออนไลน์

ครูพร้อม

ห้องเรียนออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว คลิกที่นี่...

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปรมาณ 2564 คลิกที่นี่...

ประกาศ เล่มคู่มือและสมุดบันทึกการฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครูอัตรจ้าง คลิกที่นี่...

ประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการ 1 แผนก ห้องเรียนเฉพาะทาง คลิกที่นี่...

ประกาศ การเปิดภาคเรียนที่ 1 /64 และกำหนดวันลงทะเบียน ปวช.2-3 และ ปวส.1-2 คลิกที่นี่...

ประกาศ ขอเลื่อนการส่งนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ คลิกที่นี่ 1... คลิกที่นี่ 2...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 (พัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ) คลิกที่นี่...

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ 1 แผนก 1 ห้องเรียน Smart Class Room แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่นี่...

ประกาศ เผยแพร่ สัญญาซื้อขาย โครงการ 1 แผนก ห้องเรียนเฉพาะทาง Technology CAD-DAM คลิกที่นี่...

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการ 1 แผนก 1 ห้อง Smart Class Room คลิกที่นี่...

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2564 ( 1 แผนก 1 ห้องเรียน ) คลิกที่นี่...

ประกาศ เผยแพร่ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ 1 แผนกห้องเรียนเฉพาะทาง Technology CAD-DAM จำนวน 1 ชุด (ใหม่) คลิกที่นี่...