Kerk in beeld

Kerk in Beeld

Onze Protestantse gemeente publiceert in meerdere bladen. Eén daarvan is Kerk in Beeld, het blad van de Classis Zeeuws-Vlaanderen, dat eens in de drie weken verschijnt. Het geeft kerkelijk nieuws van de hele regio weer, dus ook van onze gemeente. Tevens staan er activiteiten in die bezocht kunnen worden.

Een abonnement kost € 42,50 per jaar, of bij een automatische incasso € 40,-. Aanvragen kan via kpz@eendrachtbode.nl of tel. 0166-657007.