Rouwen


Rouwen

Naast het leven vieren, is één van de taken van de kerk haar doden begraven. Van oudsher is het de kerk geweest die mensen heeft geholpen om hun leven aan God toe te vertrouwen en hoop te hebben tot in de dood. Het is het geloof in Christus die zegt: ‘Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven’ waardoor wij hoop hebben en de kracht ontvangen om deze laatste gang met mensen en hun geliefden steeds weer te maken.

Bij ernstige ziekte of overlijden graag rechtstreeks contact opnemen met dominee Jan Verlinde. In samenspraak proberen we te komen tot een inhoudelijke, persoonlijke dienst die past bij de geloofsgemeenschap én de overledene en zijn nabestaanden.

Hebt u vragen over mogelijkheden, vormen van betrokkenheid enz. neem dan gerust even contact op: ds.verlinde@pknaxel.nl of via 06-158 378 75 Voor praktische informatie en kosten zie financiën.