Dopen - Belijdenis - Trouwen - Rouwen

Dopen

Waarom zou je je kindje laten dopen? Of waarom zou je zelf gedoopt willen zijn? De basis vinden we terug in de woorden van Jezus. Eén van de laatste dingen die de Here Jezus tegen zijn discipelen zei voor zijn Hemelvaart was: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld." (Mattheus 28)

In onze kerk kun je natuurlijk als volwassene gedoopt worden, maar de meeste van ons zijn als kind al gedoopt. Wat is dan precies dopen? Bijbels gesproken krijg je met de doop deel aan Christus, aan zijn sterven en opstanding: je wordt een onderdeel van zijn lichaam, de Kerk; Zij die met Christus is gestorven, van wie het leven verborgen ligt met Christus in God en zij die zondag na zondag de opstanding viert, waar zij deel aan heeft, de overwinning van Christus op de zonde en de dood. In een groot gedeelte van de wereldwijde kerk heeft de doop vorm gekregen als een kinderdoop, allereerst een gemeenschappelijk gebeuren. Je wordt meegenomen als enkeling in de beweging van God en zijn kerk. Wat zich mag/ moet verinnerlijken om uiteindelijk actieve drager te worden van de belijdenis van de Kerk van Christus. Leerling van Jezus Christus.

Je hoeft zelf nog geen belijdenis te hebben gedaan voordat je je kindje laat dopen. Wel heeft dopen altijd een belijdend karakter in woord en daad. De doop vraagt toegewijde ouders of catechisanten die de oprechte intentie hebben Christus te volgen als leerling. Dat is onze roeping. Daarom stellen we de volgende vragen: Verlangen jullie dat dit kind –Marcus Aurelius, hij die aan jullie is toevertrouwd - gedoopt wordt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Beloven jullie Marc op te voeden met het evangelie van Jezus Christus en hem dit voor te leven. En is het jullie vaste voornemen Marc te laten opgroeien in de geloofsgemeenschap opdat hij zal leren begrijpen wat het betekent om gedoopt te zijn en Jezus te volgen als leerling.

Als je geïnteresseerd bent in de doop neem dan contact op met de dominee: ds.verlinde@pknaxel.nl. Het is gebruikelijk dat er voorafgaande aan de kinderdoop enkele gesprekken worden gehouden met de doopouders en instemming wordt gevraagd aan de kerkenraad. Betreft het jezelf, dan gaat hier een traject van doop-/belijdeniscatchese aan vooraf.